work

Dílo

VOKÁLNÍ HUDBA

Dětské, dívčí a ženské sbory

 • Brousek pro tvůj jazýček – skladbičky pro nejmenší na slova F. Kábeleho, 1983
 • Kolik má Praha věží? – cyklus skladeb pro dětský sbor na slova Jiřího Žáčka, 1985
 • Měl jsem já píščelku pro dětský sbor, zobcovou flétnu a klavír, 1986 (PDF)
 • Oranžový jovokrém pro dětský sbor s průvodem klavíru na slova Michala Steina, 1987, věnováno Sušickému dětskému sboru
 • Ráj domova pro dětský sbor s průvodem klavíru na slova Jana Čarka, 1987, 2. cena Skladatelské soutěže tvorby pro dětské sbory 1987
 • Jaro si dalo inzerát – cyklus skladeb pro dětský sbor na slova Miroslava Floriana, 1988, 2. místo v kategorii školních sborů
  Skladatelské soutěže Jirkov – Olomouc 1988 (PDF)
 • Kočičí množiny – miniatury pro dětský sbor a capella na slova Jiřího Havla, 1988, 3. místo v kategorii školních sborů
  Skladatelské soutěže Jirkov – Olomouc 1988 (PDF)
 • Jaborové husličky pro dívčí (ženský) sbor, klavír a housle na slova lidové poezie, 1989, 3. místo Skladatelské soutěže
  pro dětské sbory 1990 (Koupit, YouTube)
 • Pouštění draka pro dětský sbor na slova Jiřího Žáčka, 1989
 • Jaké oči má vítr? – cyklus pro dětský sbor a klavír na slova Miroslava Floriana, 1989 (PDF)
 • O lásce a svatbě – cyklus pěti skladeb pro ženský sbor a klavír na slova lidové poezie, 2003 (PDF, MP3 – 1. část, 2. část)
 • Sluzenky – tři dívčí (ženské, dětské) sbory na slova moravské lidové poezie, 2007 (Koupit)
 • Odešlý milý pro ženský sbor a capella na lidový text, 2014, 1. cena kategorie dívčích sborů Mezinárodní skladatelské soutěže
  Opava cantat 2015 (Koupit, YouTube)
 • O Panu Petru Vokovi a bukovských radních pánech – ženský (dívčí) sbor na lidový text z časů posledních Rožmberků, 2015 (PDF)
 • Nebuď tak pyšná na svou krásu, paní – madrigal pro ženský sbor na text Angela Poliziana, 2016 (PDF)
 • Rozčitadla pro dětský sbor s doprovodem klavíru a skupiny bicích nástrojů na slova lidové poezie, 2018, věnováno sboru Pueri gaudentes (PDF)
 • Posvátné legendy moravské pro ženský sbor a housle, 2018

Mužské a smíšené sbory

 • Jižní Čechy – cyklus madrigalů pro smíšený sbor na slova Jana Nohy (YouTube – části II., IV., V., VIII.)
 • MARCUS VALERIVS MARTIALIS: EPIGRAMMATA pro smíšený sbor a klarinet, který střídá basklarinet, 1988, rev. 1990, 2015,
  1. místo v soutěži Pražského hlaholu 1990
 • Legenda o dívkách, vlaštovkách a růžích – kantáta pro recitátora, smíšený sbor a klavír na slova Jaroslava Seiferta, 1988
 • Oddavky pro smíšený sbor a klavír na slova lidové poezie, 2003, 1. cena skladatelské soutěže Gymnasia cantant 2006 (PDF)
 • To mažický osení pro smíšený sbor na slova lidové poezie, 2003 (PDF)
 • Galán očarovaný pro smíšený sbor a klavír na slova lidové poezie, 2005 (Koupit)
 • Všechno ve mně srdce chřadne pro mužský sbor a capella na lidový text, 2014, 1. cena kategorie mužských sborů
  Mezinárodní skladatelské soutěže Opava cantat 2015 (Koupit)
 • O Panu Petru Vokovi a bukovských radních pánech – mužský sbor na lidový text z časů posledních Romžberků, 2015,
  1. cena kategorie mužských sborů Mezinárodní skladatelské soutěže Opava cantat 2016 (Koupit)
 • Posvátné legendy moravské pro mužský sbor a housle, 2018

Úpravy lidových písní

 • Aby nás Pán Bůh miloval – úprava lidové písně pro tříhlasý dětský sbor, 1980 (PDF)
 • Kole Jarošova – úprava lidové písně pro tříhlasý dětský sbor, 1980 (PDF, MP3)
 • Ta zlukovská náves – úprava lidové písně pro tříhlasý dětský sbor, 1985 (PDF)
 • To leštinský doubí – úprava lidové písně pro čtyřhlasý dětský sbor, 1985 (PDF)
 • Lidové písně z jižních Čech pro dětský (ženský) sbor a capella, 1987, rev. 1998 (PDF, MP3 – 1. část, 2. část, YouTube)
 • Tři lidové písně z Chodska pro ženský sbor a capella, 1987 (PDF)
 • Bulo lásky – úprava lidové písně pro dětský sbor a fagot, 1990 (PDF)
 • Dolina, dolina – úprava lidové písně pro čtyřhlasý dětský sbor, 1990 (PDF)
 • Kukačka kuká – úprava lidové písně pro čtyřhlasý dětský sbor, 1990 (PDF, YouTube)
 • Půltucet jihočeských lidových písní pro dětský sbor a klavír, 1999, věnováno Netolickým vrabčákům ke 30. narozeninám (PDF, YouTube)
 • Alou, lustig, muzikanti – úprava lidové písně pro smíšený sbor, 2003 (PDF)
 • Mirotická věži – úprava lidové písně pro smíšený sbor, 2007 (PDF)

Duchovní a liturgické skladby

 • Lamentationes Jeremiae per coro ed archi – duchovní kantáta, 1987
 • Parabolae Salomonis – quattro motetti per coro femminile (ossia per bambini), 1988, Čestná cena mezinárodní skladatelské soutěže Trento 1988
 • Stabat Mater – modlitba pro smíšený sbor, 1991
 • Improperiae pro ženský sbor a sólo bas, 2004 (PDF)
 • Stabat Mater dolorosa pro mužský sbor a capella, 2005 (PDF)
 • Magnificat – aria da chiesa per soprano, oboe obligato, organo ed archi, 2009, věnováno sopranistce Ivě Hošpesové
  a hobojistovi Vladimíru Borovkovi (Koupit, YouTube)
 • S Kristem trpícím a umirajícím SPOLEČNOST – Velkopáteční hudební zastavení pro sóla, sbor zobcovou flétnu,
  violu, trombon, fagot, smyčce a basso continuo na hudbu Adama Michny z Otradovic, 2009 (Koupit, YouTube)
 • Ecclesiastes pro mužský sbor, 2010
 • Loretánské litanie, 2010
 • Vánoční zpívání a muzicírování – české a evropské vánoční koledy, 2011 (Koupit)
 • Pozdraven buď, Kříži svatý – velkopáteční sbor, 2013 (PDF, YouTube)
 • Veni Sancte Spiritus – pro smíšený sbor a capella, 2014 (PDF)
 • Ave Maria pro mezzosoprán s doprovodem varhan, 2016 (PDF, YouTube)
 • Sub tuum praesidium pro mezzosoprán a varhany, 2016 (PDF)
 • Miserere mei, Deus pro smíšený sbor a capella, 2016 (PDF, YouTube)
 • Te Deum, laudamus pro smíšený dvojsbor a capella, 2016 (PDF)
 • Ave Maria pro smíšený sbor a capella, 2016 (PDF)
 • Oratio ad Sanctum Michael pro dva hlasy s doprovodem varhan, 2017 (PDF)
 • Písničky pro Evu pro čtyři flétny a sólový soprán, 2017
 • Ave virgo virginum – tři adventní sbory pro dětský (dívčí) sbor, 2018 (PDF)
 • Ave virgo virginum – tři adventní sbory pro smíšený sbor, 2018 (PDF)
 • Anjel Gabriel – adventní hudba pro ženský sbor, 2018 (PDF)
 • Popule meus – velkopáteční sbor pro tři hlasy, 2018 (PDF)

Mešní ordinaria

 • České mešní ordinarium, 1987 (PDF)
 • Missa Veni, Domine pro soprán, alt a varhany, 2007 (Koupit)
 • Missa Beatus vir, qui timet Dominum pro dva ženské hlasy, sólový fagot, varhany a smyčce, 2008 (Koupit, YouTube)
 • Missa Hodie Christus natus est pro smíšený sbor, kvartet zobcových fléten a varhany, 2010 (PDF, YouTube)
 • Missa Cantate Domino canticum (re)novum pro sóla, smíšený sbor a smyčce, 2010, rev. 2016 (YouTube)
 • Česká mše Re*Mi*Sol Rožmberská pro sóla, smíšený sbor a varhany, 2011 (PDF, YouTube)
 • Missa Circumdederunt me gemitus mortis pro sólový hlas a continuo, 2011 – zatím nedokončeno (PDF)
 • Missa Exaudi, Domine, vocem meam pro soprán, sólové housle, violoncello a varhany, 2014 (PDF, YouTube: Kyrie, Sanctus)
 • Missa Oculi mei semper ad Dominum pro smíšený sbor a varhany, 2016 (PDF, YouTube)
 • Spiritus Domini replevit orbem terrarum – proprium a ordinarium pro pět hlasů na Boží Hod Svatodušní, 2017 (PDF)
 • Missa Beati omnes, qui timent Dominum „Habsburská“, 2019 (PDF)

Mešní propria

 • Intellige clamorem meum – communio pro druhou postní neděli, 2011 (PDF)
 • Den posvěcení kostela – pro tři hlasy a varhany, 2014 (PDF)
 • Justus ut palma florebit – ofertorium na svátek Sv. Jana Křtitele pro smíšený sbor a capella, 2015 (PDF)
 • Dominica secunda Adventus – proprium pro smíšený sbor a capella, 2016 (PDF)
 • Panny Marie – Královny sv. Růžence, 2016 (PDF)
 • Spiritus Domini replevit orbem terrarum – proprium a ordinarium pro pět hlasů na Boží Hod Svatodušní, 2017 (PDF)
 • Tractus Domine, audivi – velkopáteční hudba pro tři hlasy 2018 (PDF)
 • Tractus Eripe me, Domine – velkopáteční hudba pro tři hlasy, 2018 (PDF)
 • Neděle mezi oktávem vánočním – proprium pro dva hlasy, 2019 (PDF)
 • Mláďátka – proprium pro dva hlasy, 2019 (PDF)
 • Obřezání Páně – Nový rok – proprium pro dva hlasy, 2019 (PDF)
 • Pondělí velikonoční – proprium pro tři hlasy a varhany, 2020 (PDF)
 • Provodní neděle – proprium pro dva hlasy, 2020 (PDF)

Duchovní písně

 • Byla cesta, byla ušlapaná – úprava koledy pro tříhlasý dětský sbor, 1992 (PDF)
 • Poselství – úprava bachovského chorálu na text V. Fischera pro jeden hlas, sólový hoboj a varhany, 1994 (PDF)
 • Vzdej čest Hospodinu – vlastní nápěv na text ze Žitavského kancionálu, 2002 (PDF)
 • Králi mocný, králi slavný – autorská píseň, 2002 (PDF)
 • Vítej, vítej děťátko – vlastní text na nápěv italské koledy Dormi, dormi, 2003 (PDF)
 • Panno přelíbezná – vlastní text na nápěv ze Svatojanského kancionálu, 2003 (PDF)
 • Ježíši, chlebe andělský – úprava duchovní písně pro dvojhlas, zobcovou flétnu a varhany, 2004 (PDF, MP3);
  rev. 2015 pro dvojhlas, sólový instrumentální hlas, smyčce a varhany (PDF)
 • Velikonoční alleluja – úprava písně A. V. Michny z Otradovic pro tři hlasy a varhany, 2004 (PDF)
 • Jiná o vzkříšení Páně – úprava písně A. V. Michny z Otradovic dva hlasy, zobcovou flétnu a varhany, 2004 (PDF)
 • Zase jiná píseň o vzkříšení Páně – úprava písně A. V. Michny z Otradovic dva hlasy, zobcovou flétnu a varhany, 2004 (PDF)
 • Kdo Ti tak zle ublížil – úprava chorálu J. S. Bacha pro tříhlasý ženský sbor a capella, 2004 (PDF)
 • Ukřižovaný Kriste – úprava písně z 16. století pro tříhlasý ženský sbor a capella, 2004 (PDF); rev. 2016 pro smíšený sbor a capella (PDF)
 • Stála Matka uplakaná – vlastní nápěv na text podle Stabat Mater Dolorosa, 2004 (PDF)
 • Do Betléma cesta plná kvítí – autorská koleda, 2005 (PDF)
 • Čas bychom se radovali – úprava písně V. K. Holana Rovenského pro tříhlasý sbor a malý orchestr, 2008 (PDF, PDF)
 • Sbohem, má radosti – vlastní nápěv na text z 19. století, 2009 (PDF)
 • Svatováclavské dědictví – autorská píseň, 2010 (PDF)
 • O svatém Janu Prachatickém – autorská píseň, 2010 (PDF, YouTube)
 • Tato chvíle připomíná – vlastní text na nápěv Jana Rozenpluta ze Švarcenbachu, 2012 (PDF)
 • Nám jest radování – vlastní text na nápěv M. V. Šteyera, 2015 (PDF)
 • První Panenské Nanebevzetí – úprava písně A. V. Michny z Otradovic pro smíšený sbor, varhany a dvě violoncella, 2015 (PDF)
 • Veleslavnost blahoslavené Panny Marie – úprava písně A. V. Michny z Otradovic pro smíšený sbor, varhany a dvě violoncella, 2015 (PDF)
 • Staročeská třidcatina – úprava písně A. V. Michny z Otradovic pro smíšený sbor, varhany a dvě violoncella, 2015 (PDF, YouTube)
 • Blaze manželům – úprava svatební písně pro smíšený sbor a varhany, 2016 (PDF, YouTube)
 • Bože milý – úprava duchovní písně pro smíšený sbor a varhany, 2016 (PDF)
 • Přeušlechtilé manželství – úprava svatební písně pro smíšený sbor a varhany, 2016 (PDF, YouTube)
 • Šťasten každý – úprava svatební písně pro smíšený sbor a varhany, 2016 (PDF, YouTube)
 • Pojďte sem, hříšníci – úprava písně M. V. Šteyera pro smíšený sbor, 2016 (PDF)
 • Zdrávas, Panenko Marya – vlastní nápěv na text Martina Pomykala, 2018 (PDF)
 • Zachovej nám Hospodine – úprava písně pro čtyřhlasý sbor a varhany, 2019 (PDF)

Další vokální skladby

 • Měj se dobře, srdéčko – madrigal pro soprán a tři instrumentální hlasy na český středověký text, 1979, rev. 2010
 • Chvíle prstenu – čtyři písně pro baryton na slova Josefa Kainara, 1986

INSTRUMENTÁLNÍ HUDBA

Orchestrální skladby

 • Koncert pro fagot a komorní orchestr, 1987, rev. 2007 (Půjčit, MP3)
 • 1. symfonie pro velký orchestr, 1988, čestné uznání v soutěži Mladých skladatelů 1990 (Půjčit, MP3)
 • Jubilatio – intráda pro žestě, varhany, tympány a smyčcový orchestr, 2005, komponováno k výročí založení českobudějovické konzervatoře (MP3)
 • Pláč pro hoboj a orchestr, 2005 (PDF, MP3)

Komorní hudba

 • Suita pro 2 housle, 1983 (Koupit)
 • Kontrapunktické hříčky pro 4 hlasy, 1984
 • 4 kusy pro 4 trombony, 1985
 • Sonatina pro pozoun a klavír, 1986, rev. 2014 (Půjčit, YouTube)
 • Okamžiky – zvukové obrazy pro flétnu a klavír 1987, rev. 2004 (Koupit, YouTube)
 • Sonatina pro trubku a klavír, 1988
 • Rondo pro tři lesní rohy, 1989, rev. 2008
 • Fundamenta muri pro velké varhany, 1989, rev. 2020
 • Fuga pro hoboj, klarinet a fagot, 2003 (PDF)
 • Zvony, zvonky, zvonečky pro housle a klavír, 2010 (Půjčit)
 • Viva la primavera A. D. 1587 – literárně hudební pastiche pro recitátora a smyčcový orchestr k poctě Viléma z Rožmberka, 2015
 • Hudba k dýmce pro sólový fagot, 2016
 • Variace pro hoboj (flétnu) a klavír, 2017
 • Chválořeči ANNO DOMINI 1733 – Sonata in Sol per Violino, oboe e basso continuo (cello e fagotto), 2020