about author

O autorovi

Hudební skladatel a pedagog Jiří Churáček (*1960) se narodil v Prachaticích, dětství strávil v Netolicích a později v Českých Budějovicích. Jeho cesta k hudbě vedla přes dětský pěvecký sbor Netoličtí vrabčáci. Skladatelskou podporu mu poprvé vyslovil Miroslav Raichl, který s tímto dětským sborem příležitostně spolupracoval. V roce 1977 byl přijat na Pražskou konzervatoř, kde studoval nejprve hru na fagot u Jaroslava Řezáče a po pěti letech si k tomu přibral jako druhý obor skladbu u Oldřicha Semeráka. Po absolutoriu fagotu (1985) pokračoval ve studiu skladby na HAMU (1984–88) u Jiřího Dvořáčka a Ctirada Kohoutka, poté sloužil rok na vojenské konzervatoři v Roudnici nad Labem a v září 1989 nastoupil po úspěšném konkurzu jako učitel hudebně-teoretických předmětů (harmonie, kontrapunkt, hudební formy ad.) na Pražskou konzervatoř, kde o rok později začal vyučovat také skladbu. Současně učil teoretické předměty také na Konzervatoři Jaroslava Ježka. V letech 2000–2013 vyučoval na Konzervatoři v Českých Budějovicích a od září 2013 učí opět v Praze na Konzervatoři Jaroslava Ježka a na Konzervatoři Jana Deyla. Od r. 1991 vydává hudební publikace a hudební nosiče ve vlastním nakladatelství. V roce 2008 založil novodobé Literátské bratrstvo, se kterým se snaží udržovat a znovuoživovat historické kulturní hodnoty ve společnosti. V kompoziční práci dominuje hudba vokální, zejména pak hudba duchovní a liturgická.